WA Nieuwsbrief R6 MER-procedure

* geeft verplicht aan